Załącznik nr 1a do regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej