PKP Cargo Terminale

Montaż nowej suwnicy

30 października 2019 r. PKP CARGO Terminale sp. z o. o. podpisała z firmą Cargotec Finland OY umowę na dostawę suwnicy kołowej typu RTG. Uruchomienie suwnicy planowane jest na przełom października/listopada 2020 r. W miesiącu sierpniu odbywał się montaż konstrukcji.

Suwnica bramowa na kołach ogumionych RTG marki Kalmar przeznaczona jest do przeładunku kontenerów ISO przy użyciu chwytni teleskopowej. Główne źródło napędu suwnicy stanowi generator wysokoprężny, a wszystkie elementy wykonawcze są elektryczne, co pozwoliło całkowicie wyeliminować hydraulikę siłową. Suwnica wyposażona będzie w chwytnię kontenerów marki VDL. Obciążenie znamionowe suwnicy pod chwytnią wynosi 41 t. Wysokość piętrzenia wynosi 4+1 kontenerów high cube. Urządzenie zostało zaprojektowane oraz wykonane w taki sposób, aby było zdolne do pracy w temperaturze zewnętrznej -30°C, +45°C. Suwnica spełnia również wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie.