PKP Cargo Terminale

Oferta

Posiadamy 80 lat doświadczenia w:

 • spedycji
 • przeładunku
 • składowaniu
 • odprawie celnej
 • obsłudze i przeładunku kontenerów z normalnych (1435 mm) i szerokich (1520 mm) torów kolejowych.

 

Łączymy w jedną elastyczną sieć główne gałęzie transportu:

 • kolej
 • transport samochodowy
 • transport lotniczy
 • żeglugę śródlądową i morską

 

Jesteśmy prekursorem i liderem sektora usług przeładunkowych i intermodalnych w kraju w schemacie:

 • wagon-wagon
 • wagon-samochód
 • samochód- wagon
 • wagon-plac składowy
 • plac składowy-wagon
 • plac składowy-samochód

 

Główne towary przeładunkowe:

 • węgiel
 • drewno
 • zrębka
 • kruszywa
 • wapno
 • pelet
 • metale
 • ruda
 • towary sypkie, luzem, w opakowaniach, na paletach, wielkotonażowe

PKP CARGO Centrum Logistyczne Żurawica - Medyka to:

Kompleksowe usługi przeładunkowe wraz z obsługą spedycyjną w zakresie obsługi granicznej przewozów handlu zagranicznego, obejmujące transport kolejowy i samochodowy.

 • 5 w pełni funkcjonalnych terminali umożliwiających przeładunek wszelkich towarów masowych i sztukowych
 • korzystna lokalizacja pod względem dostępność i wygody klientów
 • doskonała położenie pod kątem potoków ładunków transportowanych międzynarodowymi szlakami towarowymi:

 

 • Terminal „Żurawica”
  • Przystosowany do przeładunku różnych towarów z jednoczesną odprawą celną przy użyciu suwnic i dźwigów oraz nowego specjalistycznego urządzenia przenośnikowego do przeładunku wszelkiego rodzaju materiałów sypkich
  • umożliwia przeładunek i składowanie towarów masowych tj. drewna, zrębki drewnianej, węgla, rudy oraz towarów sztukowych
  • przeładunki realizowane przy pomocy: suwnic bramowych o udźwigu od 8 do 75 ton, koparek, ładowarek
  • place składowe i zasobniki o łącznej powierzchni 45 tys. m² pozwalające na składowanie ok. 80 tys. ton towarów;

 

 • Terminal "Medyka"
  • przyjmowanie i wyprawianie przesyłek, grup wagonowych, pojedynczych wagonów oraz zwartych składów ładownych lub próżnych
  • wykonywanie prac manewrowych związanych z podstawianiem i zabieraniem wagonów na i z punktów ładunkowych bocznicy
  • składowanie materiałów na placu składowym lub składowanie materiałów sypkich w zasobnikach
  • przyjmowania i wyładunku wagonów zawierających przesyłki konstrukcji stalowych i części zamiennych oraz innych materiałów niezbędnych do zapewnienia ciągłej pracy bocznicy
 •  

PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze to:

Kompleksowe usługi przeładunkowe wraz z obsługą spedycyjną w zakresie obsługi granicznej przewozów handlu zagranicznego, obejmujące transport kolejowy i samochodowy.

 • 5 w pełni funkcjonalnych terminali umożliwiających przeładunek wszelkich towarów masowych i sztukowych
 • korzystna lokalizacja pod względem dostępność i wygody klientów
 • doskonała położenie pod kątem potoków ładunków transportowanych międzynarodowymi szlakami towarowymi:
  • na linii kolejowej E-20 o długości 690 km: Kunowice – Poznań – Warszawa –Terespol, wchodzącej w skład Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Linia E20 jest główną linią tranzytową dla transportu kolejowego przez Polskę, obsługującą ponad 90% ładunków tranzytowych. Przewozy tranzytowe z zachodu na wschód opuszczające Polskę, kierowane są w większości na stację graniczną Terespol – Małaszewicze.
  • w bliskości paneuropejskiej magistrali drogowej E – 30 wiodącej z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji, jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na linii wschód- zachód.

 

Nasze terminale w rejonie Małaszewicz:

 • Terminal „Uniwersalny”
  • pozwala na przeładunek przesyłek masowych i sztukowych na taborze odkrytym z możliwością załadunku lub wyładunku na samochody
  • umożliwia przeładunek i składowanie towarów masowych tj. drewna, zrębki drewnianej, węgla, rudy oraz towarów sztukowych
  • przeładunki realizowane przy pomocy: suwnic bramowych o udźwigu od 8 do 75 ton, koparek, ładowarek
  • place składowe i zasobniki o łącznej powierzchni 45 tys. m² pozwalające na składowanie ok. 80 tys. ton towarów;

 

 • Terminal "Kowalewo"
  • przeładunek przesyłek drobnych, sztukowych i materiałów sypkich z możliwością załadunku lub wyładunku na samochody
  • fronty przeładunkowe: front przeładunku towarów sypkich (wyposażony w stanowiska urządzeń kubełkowych pionowych do przeładunku towarów z wagonów z dolnym wysypem w relacji wagon – wagon i wagon – samochód), front przeładunku towarów sztukowych i samochodów (przeładunki odbywają na dwóch zadaszonych rampach - bocznej i wyspowej - przy pomocy kilkunastu wózków widłowych o udźwigu od 1,6 tony do 4,5 ton wyposażonych w różnoraki osprzęt);

 

 • Terminal "Podsędków"
  • służy przede wszystkim do przeładunku towarów masowych luzem (węgiel, drewno, ruda żelaza)
  • przeładunki realizowane są urządzeniami mobilnymi (koparkami)
  • możliwość przeładunku towarów sztukowych wózkami widłowymi

 

 • Terminal "Raniewo"
  • przeznaczony do przeładunku towarów masowych luzem (węgiel, drewno, zrębka)
  • plac składowy o powierzchni 24 000 m2
  • przeładunki realizowane są urządzeniami mobilnymi (koparkami, ładowarkami)
  • terminal obsługuje składy całopociągowe
  • zdolność przeładunkowa to ok. 6 000 ton/dobę

 

 • Terminal Kontenerowy
  • powierzchnia 14,06 ha.
  • przeładunek intermodalnych jednostek transportowych (jednostek UTI) w relacji: wagon – wagon, wagon – samochód, wagon – plac, plac – wagon, plac – samochód
  • w celu składowania jednostek UTI do dyspozycji na terminalu znajduje się: plac przeładunkowo-składowym A obsługiwany suwnicami RMG, plac przeładunkowo-składowy B obsługiwany suwnicami RTG i reachstackerami, plac przeładunkowo składowy D wydzielony dla towarów niebezpiecznych o powierzchni 2 837 m2, hala celno – garażowa oraz halę magazynową o powierzchni 900 m2 i kubaturze 7 000 m3 obsługiwaną przez wózki widłowe
  • terminal obsługiwany jest przez suwnice szynowe, suwnice kołowe, wózki kontenerowe (reachstackery) oraz wózki widłowe (magazyn)

Terminal Multimodalny Zduńska-Wola Karsznice

Uzupełnia sieć terminali multimodalnych w centralnej Polsce i uatrakcyjnia kolejową ofertę przewozową w rejonie.

 • obsługuje międzygałęziowe przewozy towarowe w korytarzach sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk i Morze Płn. – Adriatyk oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku
 • przyczynia się do poprawy jakości świadczenia tego rodzaju usług w rejonie
 • zwiększa zainteresowanie transportem multimodalnym wśród klientów