PKP Cargo Terminale

Precursor and leader
of the intermodal sector

Transport services in integrated logistics supply chains, combining rail and road transport.

Our mission

We support customers

We support customers in developing their business through comprehensive cargo handling services.

We optimize processes

We optimize processes to ensure sustainable development and environmental protection.
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Extensive infrastructure
and perfect location

Thanks to our extensive infrastructure and excellent location near the main road and rail connections in central and eastern Poland, our offer is used by hundreds of polish and international companies.
PKP CARGO TERMINALE

Comprehensive service for business clients

We combine the main modes of transport into one flexible transport network. We perform reloading using specialized heavy equipment, each time tailored to the specific nature of the goods entrusted to us by the client.
PKP CARGO TERMINALE

   
Railway transport

   
Truck transport

   
Air transport

 
Sea and inland shipping

Transhipment and intermodal services

With specialized reloading equipment we offer a wide range of reloading services,
storage services for containers, trailers, bulk goods and other goods
with or without the use of storage yards and warehouses

wagon - wagon

wagon - truck

truck - warehouse/storage yard

warehouse/storage yard - wagon

warehouse/storage yard - truck

truck - wagon

Main transshipment goods

We handle reloading, loading and unloading of containers as well as bulk and unit goods.

Lata 40. XX wiekuMałaszewicze zaczęto przygotowywać do roli granicznego portu przeładunkowego poprzez budowę terminali i ramp.

Rok 1947Powstanie firmy na terenie obecnych terminali Medyka / Żurawica. Pierwszy transport rudy żelaza w tranzycie do Czechosłowacji i NRD przeładunek 66 000 ton rocznie.

Rok 1949Otwarcie obszaru przeładunkowego w Małaszewiczach

Lata 50. XX wiekuBudowa terminali leśnych w rejonie Małaszewicz (Podsędków, Raniewo, Kowalewo)

Rok 1960Przeładunek 500 mln. ton rocznie, intensywna rozbudowa infrastruktury przeładunkowej: estakady, rampy przeładunkowe oraz budowa odmrażalni wagonów.

Lata 1970 - 1979Dynamiczny rozwój rejonu,  zakup suwnic, koparek nowoczesna, uruchomiona opalana gazem 6-cio komorowa odmrażalnia rudy. Towarowa Komunikacja Przestawcza do przestawiania wagonów z chemią ciężką (zmiana zestawów kołowych), przeładunek 16 mln. ton rocznie.

Rok 2010Powstanie PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze.

Rok 2011Powstanie spółki PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA Sp. z o.o.

Rok 2013Rozpoczęcie przeładunków na NJS w Małaszewiczach.

Rok 2018Modernizacja i rozbudowa Terminalu Intermodalnego w Małaszewiczach oraz zakup specjalistycznego wyposażenia.

Rok 2019Zmiana nazwy spółki PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica sp. z o.o. na PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. oraz dołączenie PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o do PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

Rok 2022Budowa nowoczesnego terminalu intermodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach, w centralnej Polsce.
PKP CARGO TERMINALE

Want know
more?

Contack us
We will be happy to answer your questions.