PKP Cargo Terminale

Inteligentny terminal multimodalny

PKP Cargo terminale

W Centralnej Polsce, na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej wschód-zachód oraz trasy północ-południe łączącej m.in.: Adriatyk, Bałtyk i Morze Północne, w punkcie łączącym Nowy Jedwabny Szlak z regionem Trójmorza, powstaje inteligentne Centrum Logistyczne Zduńska Wola – Karsznice.
To kolejne w Polsce, po terminalach w Medyce i Małaszewiczach, centrum logistyczne PKP CARGO TERMINALE.

Zrealizowaliśmy już ponad 60% zadań założonych w ramach robót budowlanych. W budynku A, przeznaczonym dla kierowców, zakończyliśmy wszystkie prace. W budynku B, w hali napraw z częścią administracyjną, trwają właśnie prace wykończeniowe z białym montażem. Wiata nad strefą wjazdową została wykonana w całości, pozostały jedynie drobne prace wykończeniowe.

W sektorze płyty terminala, parkingu oraz dróg dojazdowych i chodników, wykonaliśmy już warstwy konstrukcyjne. Rozpoczęliśmy wylewanie betonowej płyty terminala. Zakończyliśmy układanie sieci teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Trwają także prace w zakresie układania ostatnich warstw nawierzchni, oświetlenia terenu, monitoringu wizyjnego, układania torów i instalacji SRK.
Wszystkie etapy przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Terminal Zduńska Wola – Karsznice, z placem składowym o powierzchni 33 000 m2, wyposażony zostanie w inteligentne systemy optymalizujące operacje logistyczne w tym w automatyczny system identyfikacji kontenerów i rozpoznawania potencjalnych uszkodzeń oraz elektroniczny system obsługi zleceń, przydzielania slotów dla składów kolejowych i samochodów ciężarowych.

Terminal o powierzchni 13 ha będzie oferować przeładunek i składowanie kontenerów próżnych i ładownych z przesyłką neutralną i niebezpieczną, przeładunek i składowanie naczep, nadwozi wymiennych i kontenerów w tym kontenerów chłodni, z towarem neutralnym, niebezpiecznym i w stanie próżnym, tank kontenerów oraz paletyzację, konfekcjonowanie i dekonfekcjonowanie towarów z kontenerów.

Planowany termin otwarcia to IV kwartał 2023 roku.