PKP Cargo Terminale

Zmiana nazwy spółki

Z dniem 29 maja 2019 roku PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica Sp. z o. o. z siedzibą w Żurawicy zmieniła nazwę na: PKP CARGO TERMINALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: PKP CARGO TERMINALE sp. z o. o.Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów i porozumień.
Prosimy o odnotowanie opisanej powyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.


Aktualne dane spółki są następujące:


PKP CARGO TERMINALE sp. z o. o.ul. Kolejowa 5537-710 Żurawica

NIP: 7952513756

REGON: 180655810