PKP Cargo Terminale

admin

Ogłoszenie

RADA NADZORCZA Spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy I. Działając na podstawie § 11 ust. 2 i ust. 6 Aktu Założycielskiego spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o., stosownie do „Zasad powoływania członków Zarządu spółki PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.”, przyjętych Uchwałą Nr 09/IV/2020 Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO …

Ogłoszenie Read More »

PKP Cargo terminale

Inteligentny terminal multimodalny

W Centralnej Polsce, na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej wschód-zachód oraz trasy północ-południe łączącej m.in.: Adriatyk, Bałtyk i Morze Północne, w punkcie łączącym Nowy Jedwabny Szlak z regionem Trójmorza, powstaje inteligentne Centrum Logistyczne Zduńska Wola – Karsznice. To kolejne w Polsce, po terminalach w Medyce i Małaszewiczach, centrum logistyczne PKP CARGO TERMINALE. Zrealizowaliśmy już ponad …

Inteligentny terminal multimodalny Read More »

Zmiana nazwy spółki

Z dniem 29 maja 2019 roku PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica Sp. z o. o. z siedzibą w Żurawicy zmieniła nazwę na: PKP CARGO TERMINALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: PKP CARGO TERMINALE sp. z o. o.Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego …

Zmiana nazwy spółki Read More »

Odmrażalnia wagonów

Jesteśmy jedynym podmiotem na rynku w tej części Europy, posiadającym odmrażalnię wagonów, ułatwiającą przeładunek towarów masowych zimą. W jej 6-ciu komorach możemy jednocześnie rozmrozić 120 wagonów wraz z pełnym załadunkiem.