PKP Cargo Terminale

Zmiana numeru rachunku bankowego

Informujemy, że od dnia 10.08.2023 zmieniamy numer podstawowego rachunku bieżącego Spółki na:
10 1020 1026 0000 1802 0599 2922 w Banku PKO BP S.A.

W przypadku faktur wystawionych przed 10.08.2023 prosimy o opłacanie na rachunek wskazany na fakturze.